Category Archives: thiết kế kiến trúc

QH - LẬP TỔNG MẶT BẰNG QUY HOẠCH, LẬP BÁO CÁO KHẢ THI, LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ TỔNG DỰ TOÁN_VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Tên dự án: LẬP TỔNG MẶT BẰNG QUY HOẠCH, LẬP BÁO CÁO KHẢ THI, LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ TỔNG DỰ TOÁN_VĂN PHÒNG LÀM VIỆC Bên giao thầu: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 507 TẠI QUẢNG NINH Bên nhận thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN 3D SPACE […]